eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"slowly contract" — Słownik kolokacji angielskich

slowly contract kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolno umowa
  1. contract czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Mannix's eyes slowly contracted until they looked like two tiny shining disks, but otherwise the man did not move.