eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"contract" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

contract czasownik

contract + rzeczownik
Kolokacji: 35
contract tuberculosis • contract fever • contract the disease • contract the virus • contract AIDS • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. contract fever = gorączka kontraktowa contract fever
  • No one who works in the building has contracted the disease.
  • He contracted the disease and died, at the age of 23.
  • Within only six weeks 49 children had contracted the disease.
  • In fact, eight times more women than men contracted the disease.
  • But he said the risk of contracting the disease was very low.
  • Another 120 million people are at risk for contracting the disease.
  • It is not clear where the couple at the army hospital contracted the disease.
  • No one is known to have contracted the disease this way.
  • And you could do so with almost no fear of contracting the disease.
  • Data from the mid-20th century shows that 30 percent of people who contracted the disease died.
3. contract pneumonia = zapalenie płuc kontraktowe contract pneumonia
4. contract malaria = malaria kontraktowa contract malaria
5. contract anthrax = wąglik kontraktowy contract anthrax
7. contract rabies = wścieklizna kontraktowa contract rabies
(3) virus, HIV, term
Kolokacji: 3
(4) cancer, leukemia, company
Kolokacji: 3
contract + przyimek
Kolokacji: 22
contract with • contract out • contract for • contract from • contract at • ...
contract + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
originally contracted • contract slightly • contract directly • contract sharply • privately contracted • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.