BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"communication" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

communication rzeczownik

rzeczownik + communication
Kolokacji: 102
radio communication • Verizon Communication • satellite communication • data communication • Health Communication • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
2. Verizon Communication = Verizon Komunikacja Verizon Communication
  • More energy is required for data communication than any other process.
  • Power lines have also been used for various types of data communication.
  • There were 292,000 network systems and data communications analysts in 2008.
  • The company is a growing data communications and Internet services provider.
  • As my book makes clear, data communication is more than presenting detailed information.
  • The committee tries to promote international standards for data communications.
  • Advancements have also been made in the field of data communication.
  • Data Communications are the building blocks that make the networks.
  • Normally, the standards used in data communication are called protocols.
  • Let's hope the gods of data communication are on your side.
7. North Communication = Północ Komunikacja North Communication
8. voice communication = głos komunikacja voice communication
9. Warner Communication = Warner Komunikacja Warner Communication
10. Cox Communication = Cox Komunikacja Cox Communication
12. Jupiter Communication = Jupiter Komunikacja Jupiter Communication
13. Paramount Communication = Nadrzędna Komunikacja Paramount Communication
16. Rogers Communication = Rogers Komunikacja Rogers Communication
21. Salem Communication = Salem Komunikacja Salem Communication
23. Netscape Communication = Netscape Komunikacja Netscape Communication
24. computer communication = komunikacja komputerowa computer communication
communication + rzeczownik
Kolokacji: 198
communications system • communications director • communications network • communications technology • ...
communication + czasownik
Kolokacji: 40
owned by Clear Communications • communication takes • communication says • communication links • communication goes • ...
czasownik + communication
Kolokacji: 70
establish communication • facilitate communication • provide communications • allow communication • maintain communication • ...
przymiotnik + communication
Kolokacji: 196
corporate communication • electronic communication • direct communication • personal communication • effective communication • ...
przyimek + communication
Kolokacji: 19
of communication • for communication • through communication • in communication • to communication • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.