BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"commercial" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

commercial przymiotnik

commercial + rzeczownik
Kolokacji: 578
commercial success • commercial bank • commercial building • commercial development • commercial use • commercial product • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. commercial success = sukces komercyjny, sukces rynkowy commercial success
5. commercial use = handlowe wykorzystanie commercial use
11. commercial district = dzielnica handlowa commercial district
12. commercial break = przerwa na reklamę (np. w telewizji) commercial break
17. commercial vehicle = pojazd użytkowy (do przewozu towarów lub pasażerów) commercial vehicle
22. commercial venture = dochodowe śmiałe przedsięwzięcie commercial venture
23. commercial network = handlowa sieć commercial network
24. commercial airline = linia lotnicza pasażerska commercial airline
25. commercial strip = handlowy pas commercial strip
27. commercial hub = handlowa piasta commercial hub
29. commercial airliner = handlowy samolot pasażerski commercial airliner
30. commercial sector = handlowy sektor commercial sector
31. commercial artist = grafik reklamowy, projektant reklamowy commercial artist
32. commercial pilot = pilot przewożący ładunki handlowe commercial pilot
  • He was often moved around as his father is a commercial pilot.
  • He retired from military service in 1987 to become a commercial pilot.
  • Despite a poor record as a student, he was able to get a commercial pilot's license in 1999.
  • He will stay here and become a commercial pilot or an actor.
  • He continued to fly as a commercial pilot until about 1971.
  • He then worked as a commercial pilot for a small California airline.
  • He was at one point a commercial bush pilot in Indonesia.
  • He became a commercial pilot and worked for an aircraft equipment company.
  • There she worked first as an instructor, then a commercial pilot.
  • "That's more than some commercial pilots do in a career," he said.
37. commercial vessel = jednostka handlowa, statek handlowy commercial vessel
38. commercial space = powierzchnia handlowa, powierzchnia komercyjna commercial space
39. commercial market = rynek komercyjny, rynek towarowy commercial market
41. commercial value = wartość handlowa, wartość rynkowa commercial value
42. commercial airport = lotnisko komunikacyjne commercial airport
43. commercial paper = papier komercyjny przedsiębiorstwa commercial paper
49. commercial potential = handlowy potencjał commercial potential
50. commercial center = centrum handlowe, ośrodek handlowy commercial center
52. commercial release = handlowe zwolnienie commercial release
53. commercial area = powierzchnia handlowa, powierzchnia komercyjna commercial area
54. commercial estate = handlowy majątek commercial estate
55. commercial project = handlowy projekt commercial project
56. commercial failure = krach handlowy commercial failure
57. commercial business = działalność handlowa, firma handlowa commercial business
59. commercial industry = dochodowy przemysł commercial industry
60. commercial law = prawo handlowe commercial law
61. commercial system = handlowy system commercial system
62. commercial work = dochodowa praca commercial work
63. commercial theater = handlowy teatr commercial theater
65. commercial time = czas reklamowy commercial time
67. commercial jet = handlowy odrzutowiec commercial jet
68. commercial site = handlowe miejsce commercial site
69. commercial structure = handlowa struktura commercial structure
70. commercial street = ulica handlowa commercial street
73. commercial gallery = handlowe muzeum commercial gallery
74. commercial art = grafika reklamowa commercial art
75. commercial license = handlowe pozwolenie commercial license
76. commercial director = handlowy dyrektor commercial director
77. commercial ship = handlowy statek commercial ship
78. commercial film = handlowy film commercial film
79. commercial port = port handlowy commercial port
81. commercial relation = handlowy związek commercial relation
82. commercial tenant = handlowy dzierżawca commercial tenant
84. commercial importance = handlowe znaczenie commercial importance
85. commercial tie = handlowy krawat commercial tie
88. commercial world = handlowy świat commercial world
89. commercial reason = handlowy powód commercial reason
90. commercial channel = kanał komercyjny, kanał reklamowy commercial channel
91. commercial banking = handlowa bankowość commercial banking
93. commercial entity = handlowa jednostka commercial entity
94. commercial life = handlowe życie commercial life
95. commercial program = program reklamowy commercial program
96. commercial hit = przebój kasowy commercial hit
97. commercial viability = handlowa wykonalność commercial viability
100. commercial basis = handlowa podstawa commercial basis
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 105
czasownik + commercial
Kolokacji: 3
fly commercial • become commercial • go commercial
przysłówek + commercial
Kolokacji: 9
most commercial • purely commercial • strictly commercial • highly commercial • crassly commercial • ...
commercial + przyimek
Kolokacji: 5
commercial for • commercial in • commercial with • commercial on • commercial of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.