"commercial fishing" — Słownik kolokacji angielskich

commercial fishing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): handlowe rybołówstwo
  1. commercial przymiotnik + fishing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Commercial fishing has always played an important role in the economy.

powered by  eTutor logo