"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear czasownik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 40
clear one's throat • clear one's name • clear one's head • clear one's mind • clear waivers • clear a path • clear a space • clear the air • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
3. clear one's head = wyciszyć się, oczyścić umysł clear one's head
4. clear one's mind = wyciszyć się, oczyścić umysł clear one's mind
  • I went for a walk this morning, to clear my mind.
  • I told him to try to clear his mind of every thought.
  • She decided to say no more to him and tried to clear her mind for sleep.
  • He took a deep breath, trying to clear his mind.
  • He is just trying to clear his mind and throw.
  • "It will probably be good for me to clear my mind."
  • He took a deep breath, and tried to clear his mind.
  • He felt the need of exercise to clear his mind.
  • "I have to clear my mind and figure out what to do."
  • I told him to clear his mind, let it be dark.
5. clear waivers = czyste zrzeczenie się clear waivers
7. clear the air = oczyścić atmosferę, wyjaśnić sytuację clear the air
8. clear a space = zrób przestrzeń clear a space
9. clear the table = sprzątać ze stołu clear the table
10. head to clear = głowa aby czysty head to clear
11. clear a hurdle = przeskocz płotek clear a hurdle
12. clear the way = usuwać przeszkody, utorować sobie drogę clear the way
13. clear the land = oczyść ziemię clear the land
15. clear one's vision = oczyszczać czyjś wizja clear one's vision
16. clear one's debts = oczyszczać czyjś długi clear one's debts
czasownik + clear
Kolokacji: 9
try to clear • begin to clear • begin clearing • need to clear • start clearing • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 32
clear up • clear out • clear off • clear by • clear through • ...
clear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
cleared away • later cleared • finally clear • barely clear • completely cleared • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.