BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"clear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

clear czasownik

clear + rzeczownik
Kolokacji: 40
clear one's throat • clear one's name • clear one's head • clear one's mind • clear waivers • clear a path • clear a space • clear the air • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
3. clear one's head = wyciszyć się, oczyścić umysł clear one's head
4. clear one's mind = wyciszyć się, oczyścić umysł clear one's mind
5. clear waivers = czyste zrzeczenie się clear waivers
7. clear the air = oczyścić atmosferę, wyjaśnić sytuację clear the air
8. clear a space = zrób przestrzeń clear a space
  • Give us a moment to clear a space for you and then pick your own time.
  • "I think we all need to clear a space for them to work."
  • We need to clear a space in front of the gate.
  • I stood while he cleared a space for me to sit down.
  • "I'll clear a space in my collection for the rest of the Stone."
  • Now he could see a break through at the opposite end of this cleared space.
  • Smiling, Anna stood, then went across to clear a space on the table.
  • They cleared a space on it, then got out of the hole.
  • I cleared a space around the fire so it wouldn't spread.
  • Barney sat up and cleared a space on his bed.
9. clear the table = sprzątać ze stołu clear the table
10. head to clear = głowa aby czysty head to clear
11. clear a hurdle = przeskocz płotek clear a hurdle
12. clear the way = usuwać przeszkody clear the way
13. clear the land = oczyść ziemię clear the land
15. clear one's vision = oczyszczać czyjś wizja clear one's vision
16. clear one's debts = oczyszczać czyjś długi clear one's debts
czasownik + clear
Kolokacji: 9
try to clear • begin to clear • begin clearing • need to clear • start clearing • ...
clear + przyimek
Kolokacji: 32
clear up • clear out • clear off • clear by • clear through • ...
clear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 38
cleared away • later cleared • finally clear • barely clear • completely cleared • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.