PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"case" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

case rzeczownik

rzeczownik + case
Kolokacji: 304
court case • murder case • display case • rape case • AIDS case • fraud case • corruption case • landmark case • divorce case • ...
case + rzeczownik
Kolokacji: 39
case study • case file • case scenario • case report • case law • case history • case manager • case management • practice case study • ...
case + czasownik
Kolokacji: 192
case involves • case arises • case occurs • case results • case raises • case shows • case includes • case comes • case begins • ...
czasownik + case
Kolokacji: 213
case brought • include cases • present one's case • prove one's case • press one's case • plead one's case • seek for the New Cases • ...
przymiotnik + case
Kolokacji: 359
criminal case • rare case • civil case • extreme case • severe case • particular case • high-profile case • Needy Case • classic case • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • He soon built up a large practice, particularly in criminal cases.
  • At issue is the right to a public trial in a criminal case.
  • That issue went to the heart of the criminal case.
  • They are the first court level for most civil and criminal cases.
  • Still, there are more than enough criminal cases to go around.
  • But I think you'd find it very hard to make a criminal case out of this.
  • The same happened with the criminal case in the afternoon.
  • It may already be all over for him now, you never know in a criminal case like this.
  • It is the same in both civil and criminal cases.
  • The most famous criminal case in the country at the moment.
2. rare case = rzadki przypadek rare case
4. bad case = ciężki przypadek bad case
5. extreme case = skrajny przypadek extreme case
6. severe case = poważny przypadek severe case
7. particular case = konkretny przypadek particular case
8. individual case = pojedynczy przypadek individual case
9. high-profile case = głośny przypadek high-profile case
10. Needy Case = Sprawa o ubogich Needy Case
11. classic case = klasyczny przypadek, typowy przykład classic case
12. exceptional case = sprawa wyjątkowa exceptional case
13. mild case = łagodny przypadek mild case
14. compelling case = ważny przypadek compelling case
15. known case = znany przypadek known case
16. strong case = silny przypadek strong case
18. specific case = określony przypadek specific case
19. unusual case = niezwykły przypadek unusual case
20. special case = szczególny przypadek (zagadnienie prawne przekazane na wniosek stron do rozpatrzenia przez sąd) special case
21. recent case = niedawny przypadek recent case
22. legal case = sprawa sądowa, proces legal case
23. separate case = odrębny przypadek separate case
24. famous case = głośna sprawa famous case
25. interesting case = interesujący przypadek interesting case
26. notable case = przypadek znakomitości notable case
28. serious case = poważny przypadek serious case
29. simple case = prosty przypadek simple case
30. difficult case = ciężki przypadek, trudny przypadek difficult case
31. previous case = poprzedni przypadek previous case
32. single case = stanu wolnego przypadek single case
33. present case = niniejsza sprawa present case
34. Strange Case = Dziwny Przypadek Strange Case
35. federal case = federalny przypadek federal case
36. clear case = czysty przypadek clear case
37. hard case = ciężki przypadek, nieustępliwa osoba hard case
38. whole case = cały przypadek whole case
39. complex case = złożona sprawa complex case
40. early case = wczesny przypadek early case
41. current case = obecny przypadek current case
42. new case = nowy przypadek new case
43. important case = ważny przypadek important case
44. major case = ważny przypadek major case
45. big case = duży przypadek big case
46. low case = niski przypadek low case
47. good case = dobry argument good case
48. different case = inny przypadek different case
49. human case = ludzki przypadek human case
50. only case = jedyny przypadek only case
51. large case = duży przypadek large case
52. old case = stary przypadek old case
53. best case = najlepszy przypadek best case
54. small case = sprawa drobna small case
55. general case = przeciętny przypadek general case
56. convincing case = przekonywając przypadek convincing case
57. possible case = możliwy przypadek possible case
58. black case = czarnoskóry przypadek black case
59. real case = prawdziwy przypadek real case
60. typical case = typowy wypadek typical case
61. future case = sprawa o przyszłość future case
62. sexual harassment case = przypadek molestowania seksualnego sexual harassment case
63. additional case = dodatkowy przypadek additional case
64. late case = zmarły przypadek late case
65. entire case = cały przypadek entire case
66. related case = powiązany przypadek related case
67. English contract case = Angielski przypadek kontraktowy English contract case
68. unrelated case = niepowiązany przypadek unrelated case
69. genitive case = dopełniacz (przypadek gramatyczny), dop. (skrót) genitive case
70. Curious Case = Osobliwy Przypadek Curious Case
71. complicated case = skomplikowany przypadek complicated case
72. medical case = medyczny przypadek medical case
73. actual case = konkretny przypadek actual case
74. persuasive case = elokwentny przypadek persuasive case
75. open case = szczery przypadek open case
76. wooden case = drewniany przypadek wooden case
77. tough case = nieustępliwy przypadek tough case
78. unsolved case = sprawa nierozstrzygnięta unsolved case
79. controversial case = kontrowersyjny przypadek controversial case
80. celebrated case = sławny przypadek celebrated case
81. common case = forma deklinacyjna pełniąca funkcję kilku przypadków (zwłaszcza mianownika i biernika) common case
82. notorious case = głośny przypadek notorious case
83. prominent case = znaczący przypadek prominent case
84. cold case = nierozwiązana sprawa pozostająca otwarta na wypadek znalezienia nowych dowodów cold case
85. high court case = wysoka sprawa sądowa high court case
86. advanced case = zaawansowany przypadek advanced case
87. significant case = znaczący przypadek significant case
88. better case = lepszy przypadek better case
89. subsequent case = późniejszy przypadek subsequent case
90. hopeless case = beznadziejny przypadek hopeless case
91. original case = oryginalny przypadek original case
92. sad case = smutny przypadek sad case
93. unique case = odosobniony wypadek unique case
94. brief case = krótki przypadek brief case
95. tragic case = tragiczny przypadek tragic case
96. political case = polityczny przypadek political case
97. sensitive case = wrażliwy przypadek sensitive case
98. acute case = ostry przypadek acute case
99. later case = później przypadek later case
100. fatal case = śmiertelny przypadek fatal case
przyimek + case
Kolokacji: 28
of cases • including cases • after case • by case • for cases • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.