"clear case" — Słownik kolokacji angielskich

clear case kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czysty przypadek
  1. clear przymiotnik + case rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm getting ready to volunteer at the local district attorney's office to help clear cold cases.

    Podobne kolokacje: