BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bundle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bundle rzeczownik

rzeczownik + bundle
Kolokacji: 12
fiber bundle • vector bundle • software bundle • bundle of papers • bundle of nerves • ...
bundle + czasownik
Kolokacji: 8
bundle contains • bundle includes • bundle lays • bundle lying • bundle consists • ...
czasownik + bundle
Kolokacji: 11
carry a bundle • bundle wrapped • bundle tied • make a bundle • bundle called • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
2. bundle wrapped = paczka zawinęła bundle wrapped
  • One of them carried a bundle wrapped in red velvet.
  • Picking up the three bundles wrapped in brown paper, Sarah went outside.
  • Finally, the supervisor came out with a dusty bundle wrapped in brown paper.
  • His wife thrust a small bundle wrapped in a napkin past him.
  • I looked and saw a four-bushel bundle, wrapped in brown paper, on a table.
  • I carried with me a long bundle wrapped in a linen sheet.
  • He came back with a long bundle wrapped in a leather sheath.
  • He reached beneath it and removed a bundle wrapped in a piece of hide.
  • It was indeed, and he came into the surgery carrying a bundle wrapped in a towel.
  • The slave carried a large bundle wrapped in a cloak.
przymiotnik + bundle
Kolokacji: 45
small bundle • little bundle • large bundle • neat bundle • thick bundle • ...
przyimek + bundle
Kolokacji: 6
in bundles • of bundles • into a bundle • with a bundle • to the bundle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.