BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bundle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bundle rzeczownik

rzeczownik + bundle
Kolokacji: 12
fiber bundle • vector bundle • software bundle • bundle of papers • bundle of nerves • ...
bundle + czasownik
Kolokacji: 8
bundle contains • bundle includes • bundle lays • bundle lying • bundle consists • ...
czasownik + bundle
Kolokacji: 11
carry a bundle • bundle wrapped • bundle tied • make a bundle • bundle called • ...
przymiotnik + bundle
Kolokacji: 45
small bundle • little bundle • large bundle • neat bundle • thick bundle • ...
przyimek + bundle
Kolokacji: 6
in bundles • of bundles • into a bundle • with a bundle • to the bundle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.