BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"bundle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bundle rzeczownik

rzeczownik + bundle
Kolokacji: 12
fiber bundle • vector bundle • software bundle • bundle of papers • bundle of nerves • ...
bundle + czasownik
Kolokacji: 8
bundle contains • bundle includes • bundle lays • bundle lying • bundle consists • ...
czasownik + bundle
Kolokacji: 11
carry a bundle • bundle wrapped • bundle tied • make a bundle • bundle called • ...
przymiotnik + bundle
Kolokacji: 45
small bundle • little bundle • large bundle • neat bundle • thick bundle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(2) neat, untidy, tidy
Kolokacji: 3
(4) whole, narrow
Kolokacji: 2
(5) tight, wet
Kolokacji: 2
(6) shapeless, ragged, lumpy
Kolokacji: 3
(7) limp, new, warm
Kolokacji: 3
1. limp bundle = wiotka paczka limp bundle
2. new bundle = nowa paczka new bundle
3. warm bundle = ciepła paczka warm bundle
(11) awkward, bloody
Kolokacji: 2
przyimek + bundle
Kolokacji: 6
in bundles • of bundles • into a bundle • with a bundle • to the bundle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.