"bundle" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bundle rzeczownik

rzeczownik + bundle
Kolokacji: 12
fiber bundle • vector bundle • software bundle • bundle of papers • bundle of nerves • ...
bundle + czasownik
Kolokacji: 8
bundle contains • bundle includes • bundle lays • bundle lying • bundle consists • ...
czasownik + bundle
Kolokacji: 11
carry a bundle • bundle wrapped • bundle tied • make a bundle • bundle called • ...
przymiotnik + bundle
Kolokacji: 45
small bundle • little bundle • large bundle • neat bundle • thick bundle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. small bundle = pakiecik small bundle
2. little bundle = mało paczki little bundle
3. large bundle = duża paczka large bundle
przyimek + bundle
Kolokacji: 6
in bundles • of bundles • into a bundle • with a bundle • to the bundle • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.