"small bundle" — Słownik kolokacji angielskich

small bundle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pakiecik
  1. small przymiotnik + bundle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It had a small bundle of white fur in its mouth.

    Podobne kolokacje: