BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wrap bundle" — Słownik kolokacji angielskich

wrap bundle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): paczka szala
  1. wrap czasownik + bundle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Egwene slipped into the stable, a shawl wrapped bundle in her arms.

powered by  eTutor logo