BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"broadcast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

broadcast czasownik

broadcast + rzeczownik
Kolokacji: 51
broadcast programs • broadcast news • broadcast a format • broadcast a definition signal • broadcast programming • ...
czasownik + broadcast
Kolokacji: 9
begin broadcasting • continue to broadcast • start broadcasting • use to broadcast • allow to broadcast • ...
broadcast + przyimek
Kolokacji: 26
broadcast throughout • broadcast on • broadcast over • broadcast across • broadcast during • ...
broadcast + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
broadcast live • originally broadcast • broadcast nationally • broadcast locally • later broadcast • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) live, actually
Kolokacji: 2
(3) nationally, nationwide
Kolokacji: 2
1. broadcast daily = program dziennik broadcast daily
2. broadcast annually = program rocznie broadcast annually
  • The term "315" refers to CCTV's headline consumer report, broadcast annually on March 15.
  • The "No Laughing" batsu game itself (broadcast annually during the New Year's Holiday) was first introduced in 2003.
  • The best-known version is broadcast annually from King's College, Cambridge, on Christmas Eve.
  • It has been broadcast annually since 2011 and its first season was completed in December 2011.
  • From 2005 to 2009, the competition was annually broadcast live for three hours on the state-owned Rai Tre channel.
  • It is broadcast annually, and in 2006 an estimated 47 percent of the Swedish population watched the final.
  • It has been broadcast annually since 2004 and its eighth series was completed in December 2011.
  • Cox Sports provided an extensive look at high school sports, broadcasting over 40 high school games annually.
  • Three of the excerpts are broadcast annually on a Minnesota Public Radio Thanksgiving program entitled Giving Thanks.
  • The competition was televised throughout Spain for the first time in 1984, but it was not until 1995 that the competition was broadcast annually.
(8) repeatedly, continually
Kolokacji: 2
(9) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(10) directly, immediately
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.