BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"broadcast daily" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast daily kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program dziennik
  1. broadcast czasownik + daily przysłówek
    Luźna kolokacja

    Up to seven hours of exclusive programming was broadcast daily.

powered by  eTutor logo