BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"broadcast ads" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast ads kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogłoszenia programu
  1. broadcast czasownik + ad rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A striking example of this is the refusal of TV stations to broadcast ads by Adbusters.

powered by  eTutor logo