eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"bring" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bring czasownik

bring + rzeczownik
Kolokacji: 1011
bring peace • bring charges • bring suit • bring tears • bring stability • bring prosperity • bring gifts • bring joy • bring happiness • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. bring charges = wnosić zarzuty, stawiać zarzuty bring charges
4. bring tears = wnieś rozdarcia bring tears
5. bring relief = przynieś ulgę bring relief
7. bring prosperity = przynieś dobrobyt bring prosperity
9. bring joy = wnieś radość bring joy
10. bring happiness = wnieś szczęście bring happiness
13. bring hope = przynieś nadzieję bring hope
14. bring comfort = przynosić pociechę, poprawiać nastrój bring comfort
16. bring order = przynieś porządek bring order
18. bring rain = wnieś deszcz bring rain
20. bring awareness = przynieś świadomość bring awareness
21. bring shame = hańbić, okrywać hańbą bring shame
24. bring thousands = wnieś tysiące bring thousands
28. bring luck = przynosić szczęście bring luck
30. bring light = przynieś światło bring light
31. bring wealth = przynieś bogactwo bring wealth
33. bring death = przynieś śmierć bring death
36. bring wine = przynieś wino bring wine
37. bring destruction = spowoduj zniszczenie bring destruction
38. bring fame = przynieś sławę bring fame
41. bring news = przynosić wiadomości bring news
44. bring prices = przynieś ceny bring prices
46. bring results = przynieś wyniki bring results
49. bring art = wnieś sztukę bring art
50. bring pain = wnieś ból bring pain
51. bring victory = spowoduj zwycięstwo bring victory
52. bring democracy = wnieś demokrację bring democracy
53. bring life = przynieś życie bring life
54. bring ideas = wnieś pomysły bring ideas
55. bring women = zabierz kobiety bring women
56. bring music = przynieś muzykę bring music
58. bring word = przynieść wiadomość bring word
60. bring energy = wnieś energię bring energy
64. bring information = wnieś informacje bring information
66. bring others = zabierz innych bring others
72. bring one's hand = przynosić czyjś ręka bring one's hand
75. bring one's wife = przynosić czyjś żona bring one's wife
77. bring one's son = przynosić czyjś syn bring one's son
78. bring one's body = przynosić czyjś ciało bring one's body
79. bring one's head = przynosić czyjś głowa bring one's head
80. bring one's work = przynosić czyjś praca bring one's work
83. bring one's face = przynosić czyjś twarz bring one's face
84. bring one's blogs = przynosić czyjś blogi bring one's blogs
87. bring some part = wnieś jakąś część bring some part
88. bring members = zabierz członków bring members
91. bring one's kids = przynosić czyjś dzieci bring one's kids
94. bring skills = wnieś umiejętności bring skills
96. bring tea = przynieś herbatę bring tea
97. bring products = przynieś produkty bring products
98. bring artists = zabierz artystów bring artists
100. bring elements = wnieś elementy bring elements
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 173
czasownik + bring
Kolokacji: 91
help bring • start bringing • keep bringing • begin bringing • attempt to bring • try to bring • plan to bring • promise to bring • ...
bring + przyimek
Kolokacji: 115
bring up • bring out • bring back • bring along • bring down • bring over • bring off • ...
bring + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 110
bring together • bring forth • brought forward • eventually bring • finally bring • bring closer • quickly bring • later bring • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.