ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"bring one's eye" — Słownik kolokacji angielskich

bring one's eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: bring one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynosić czyjś oko
  1. bring czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And then brought his eyes into focus on her face.

    Podobne kolokacje: