ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"bring one's eyes" — Słownik kolokacji angielskich

bring one's eyes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynosić czyjś oczy
  1. bring czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And then brought his eyes into focus on her face.

    Podobne kolokacje:

podobne do "bring one's eyes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bring one's eyes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik