"bring women" — Słownik kolokacji angielskich

bring women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz kobiety
  1. bring czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He'd brought women into his home before, but it had never been important.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo