KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"bring women" — Słownik kolokacji angielskich

bring women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz kobiety
  1. bring czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He'd brought women into his home before, but it had never been important.

    Podobne kolokacje: