"bring news" — Słownik kolokacji angielskich

bring news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynosić wiadomości
  1. bring czasownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You have also brought me news which is still better.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo