"bring the news" — Słownik kolokacji angielskich

bring the news kolokacja
Popularniejsza odmiana: bring news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś wiadomości
  1. bring czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    You have also brought me news which is still better.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo