"bring an eye" — Słownik kolokacji angielskich

bring an eye kolokacja
Popularniejsza odmiana: bring one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przynieś oko
  1. bring czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And then brought his eyes into focus on her face.

    Podobne kolokacje: