"bring kids" — Słownik kolokacji angielskich

bring kids kolokacja
Popularniejsza odmiana: bring one's kids
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabierz dzieci
  1. bring czasownik + kid rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I would love to bring my own kids some day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo