"brief" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

brief przymiotnik

brief + rzeczownik
Kolokacji: 471
brief period • brief moment • brief history • brief appearance • brief stint • brief spell • brief career • brief statement • brief visit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. brief period = krótki okres brief period
2. brief moment = krótki moment brief moment
5. brief stint = krótki okres brief stint
7. brief career = krótka kariera brief career
8. brief statement = krótkie oświadczenie brief statement
9. brief visit = krótka wizyta brief visit
12. brief glimpse = szybkie mignięcie brief glimpse
13. brief conversation = krótka rozmowa brief conversation
14. brief illness = krótka choroba brief illness
15. brief pause = krótka pauza brief pause
16. brief stay = krótki pobyt brief stay
18. brief note = krótka notatka brief note
19. brief summary = zwięzłe podsumowanie, krótkie streszczenie brief summary
20. brief tour = krótka wycieczka brief tour
21. brief stop = krótka przerwa brief stop
22. brief silence = krótkie milczenie brief silence
24. brief respite = chwila wytchnienia brief respite
27. brief glance = przelotny rzut oka brief glance
28. brief tenure = krótkie urzędowanie brief tenure
29. brief instant = krótka chwila brief instant
30. brief meeting = krótkie spotkanie brief meeting
31. brief smile = przelotny uśmiech brief smile
32. brief affair = przelotny romans brief affair
33. brief return = krótki powrót brief return
34. brief run = krótki bieg brief run
35. brief cameo = krótka kamea brief cameo
36. brief time = krótki czas brief time
37. brief scene = krótka scena brief scene
39. brief life = krótkie życie brief life
40. brief report = krótki raport brief report
41. brief discussion = krótka dyskusja brief discussion
42. brief exchange = krótka wymiana brief exchange
43. brief look = krótkie spojrzenie brief look
44. brief flash = krótki błysk brief flash
45. brief interval = krótka przerwa brief interval
46. brief speech = krótkie przemówienie brief speech
47. brief interlude = krótki antrakt brief interlude
48. brief relationship = krótkie stosunki brief relationship
49. brief message = krótka wiadomość brief message
50. brief explanation = krótkie wyjaśnienie brief explanation
51. brief hiatus = krótka przerwa brief hiatus
52. brief mention = krótka wzmianka brief mention
53. brief nod = krótkie kiwnięcie głową brief nod
54. brief struggle = krótka walka brief struggle
55. brief reign = krótkie panowanie brief reign
56. brief trip = krótka podróż brief trip
57. brief battle = krótka bitwa brief battle
58. brief marriage = krótkie małżeństwo brief marriage
59. Brief storage = Krótkie przechowywanie Brief storage
60. brief existence = krótkie istnienie brief existence
61. brief ceremony = krótka ceremonia brief ceremony
62. brief review = krótki przegląd brief review
63. brief war = krótka wojna brief war
64. brief rest = krótka reszta brief rest
65. brief break = krótka przerwa brief break
66. brief remark = krótka uwaga brief remark
67. brief article = krótki artykuł brief article
68. brief role = krótka rola brief role
69. brief sketch = krótki szkic brief sketch
70. brief burst = krótki wybuch brief burst
71. brief comment = krótki komentarz brief comment
72. brief word = krótkie słowo brief word
73. brief reference = krótkie odniesienie brief reference
74. brief passage = krótkie przejście brief passage
75. brief span = krótki okres brief span
76. brief flurry = krótki podmuch brief flurry
77. brief hesitation = krótkie wahanie brief hesitation
78. brief interruption = krótka przerwa brief interruption
79. brief service = krótka usługa brief service
80. brief fight = krótka walka brief fight
82. brief fling = krótkie szaleństwo brief fling
83. brief case = krótki przypadek brief case
84. brief foray = krótki wypad brief foray
85. brief clip = krótki zacisk brief clip
86. brief second = krótki drugi brief second
87. brief contact = krótki kontakt brief contact
88. brief skirmish = krótka potyczka brief skirmish
89. brief comeback = krótki powrót brief comeback
90. brief flirtation = krótki flirt brief flirtation
91. brief survey = krótkie badanie brief survey
92. brief sojourn = krótki pobyt brief sojourn
93. brief outline = krótki zarys brief outline
94. brief attempt = krótka próba brief attempt
95. brief talk = krótkie mówienie brief talk
96. brief prayer = krótka modlitwa brief prayer
97. brief call = krótka rozmowa telefoniczna brief call
98. brief delay = krótkie opóźnienie brief delay
99. brief revival = krótkie ożywienie brief revival
100. brief concurrency = krótka współbieżność brief concurrency
przysłówek + brief
Kolokacji: 10
relatively brief • extremely brief • mercifully brief • comparatively brief • fairly brief • ...
brief + przyimek
Kolokacji: 5
brief of • brief in • brief for • brief to • brief with

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.