"brief reign" — Słownik kolokacji angielskich

brief reign kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krótkie panowanie
  1. brief przymiotnik + reign rzeczownik
    Silna kolokacja

    In his brief reign, he forced several families to flee from the Mani.

    Podobne kolokacje: