PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"breeding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breeding rzeczownik

rzeczownik + breeding
Kolokacji: 11
horse breeding • animal breeding • plant breeding • livestock breeding • dog breeding • ...
breeding + rzeczownik
Kolokacji: 43
breeding ground • breeding program • breeding season • breeding pair • breeding colony • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. breeding ground = podatny grunt breeding ground
2. breeding program = program hodowlany breeding program
3. breeding season = okres rozrodczy, pora lęgów breeding season
4. breeding pair = para hodowlana breeding pair
  • They are most common in Africa, as 80% of the 90,000 breeding pairs mate there.
  • In Europe, there are an estimated 6,000 to 10,000 breeding pairs.
  • Now, fewer than four breeding pairs are left on the site.
  • A population estimate of 40 breeding pairs there was made in 1996.
  • The number of wild animals is estimated at around 300 to 700 breeding pairs.
  • The European population is estimated as 100,000 to 430,000 breeding pairs or 300,000 to 1,290,000 individuals.
  • It is reported that since the 1980s forty breeding pairs have reduced to three.
  • The current population is estimated at around 25,000 breeding pairs.
  • The population was estimated at about 230 breeding pairs in 2002.
  • By 2001 there were perhaps no more than about 100 breeding pairs.
5. breeding colony = kolonia lęgowa breeding colony
przymiotnik + breeding
Kolokacji: 11
selective breeding • good breeding • captive breeding • successful breeding • careful breeding • ...
przyimek + breeding
Kolokacji: 10
of breeding • in breeding • for breeding • to breeding • through breeding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.