PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"breeding" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

breeding rzeczownik

rzeczownik + breeding
Kolokacji: 11
horse breeding • animal breeding • plant breeding • livestock breeding • dog breeding • ...
breeding + rzeczownik
Kolokacji: 43
breeding ground • breeding program • breeding season • breeding pair • breeding colony • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. breeding ground = podatny grunt breeding ground
  • This was a breeding ground for him and nothing more.
  • So why has it been such a successful breeding ground?
  • Suddenly she saw her life as a breeding ground, a community under a rock.
  • The creek is an important breeding ground for both salt and fresh water fish.
  • What better way to create a breeding ground for envy?
  • They also say the area is the primary breeding ground for the area's mosquitoes.
  • Standing water, as in a pond or lake, is the main breeding ground.
  • "The university has been a real breeding ground for many an American artist."
  • They are the breeding ground for the future of music.
  • That has made the region a natural breeding ground for Communists.
2. breeding program = program hodowlany breeding program
3. breeding season = okres rozrodczy, pora lęgów breeding season
4. breeding pair = para hodowlana breeding pair
5. breeding colony = kolonia lęgowa breeding colony
przymiotnik + breeding
Kolokacji: 11
selective breeding • good breeding • captive breeding • successful breeding • careful breeding • ...
przyimek + breeding
Kolokacji: 10
of breeding • in breeding • for breeding • to breeding • through breeding • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.