BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"blow" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

blow czasownik

blow + rzeczownik
Kolokacji: 61
blow smoke • blow air • blow kisses • blow one's nose • blow one's horn • blow one's mind • blow one's cover • blow off one's head • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(1) smoke, sand, grit
Kolokacji: 3
(4) nose, spray
Kolokacji: 2
(6) mind, head, brain
Kolokacji: 5
(7) cover, hair, top, feather
Kolokacji: 4
(8) bubble, froth
Kolokacji: 2
(10) hole, chance
Kolokacji: 2
(11) snow, sleet
Kolokacji: 2
(12) sock, chill, pollen, agent
Kolokacji: 4
(13) steam, flame
Kolokacji: 3
(14) glass, car, window
Kolokacji: 3
1. blow glass = wydmuchiwać szkło blow glass
2. blow up one's car = uderzenie w górę czyjś samochód blow up one's car
3. blow out windows = uderzenie na zewnątrz okna blow out windows
  • The bomb blew out doors and windows at the embassy but caused no loss of life inside.
  • None of which meant people wouldn't notice if grenades started blowing out windows.
  • The explosions blew out windows but caused no injuries.
  • The blast blew out windows and knocked the school's green doors ajar.
  • The blast blew out several windows, a door and part of a wall.
  • The explosion blew out windows and sent people fleeing.
  • A television reporter said the explosion blew out windows in Asha, about eight miles away.
  • Most buildings suffered at the very least, blown out windows.
  • The explosion blew out windows all over the area.
  • It blew out windows a half-mile away, and wounded hundreds.
(15) people, cloud, chunk
Kolokacji: 3
(16) landmark, cheek, knee
Kolokacji: 3
(17) water, dirt, shit
Kolokacji: 3
(18) money, budget
Kolokacji: 2
czasownik + blow
Kolokacji: 11
go to blow • begin to blow • start blowing • keep blowing • want to blow • ...
blow + przyimek
Kolokacji: 47
blow up • blow out • blow off • blow into • blow through • blow down • blow across • ...
blow + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 68
blown away • blown apart • blow open • blow hard • blow gently • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.