PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"better" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

better przymiotnik

better + rzeczownik
Kolokacji: 616
better chance • better job • better place • better understanding • better idea • better shape • better quality • better position • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. better way = lepszy sposób better way
2. better chance = lepsza szansa better chance
3. better job = lepsza praca better job
4. better place = lepsze miejsce better place
5. better part = lepsza część better part
7. better result = lepszy wynik better result
8. better idea = lepszy pomysł better idea
9. better quality = lepsza jakość better quality
10. better shape = lepszy kształt better shape
11. better position = lepsza pozycja better position
12. better deal = lepsza umowa better deal
13. better view = lepszy widok better view
14. better choice = lepszy wybór better choice
15. better look = lepszy wygląd better look
16. better player = lepszy gracz better player
17. better future = dobra przyszłość better future
19. better luck = lepsze szczęście better luck
20. better judgment = lepsze orzeczenie better judgment
21. better term = lepszy termin better term
22. better access = lepszy dostęp better access
23. better solution = lepsze rozwiązanie better solution
24. better option = lepsza opcja better option
25. better alternative = lepsza alternatywa better alternative
26. better shot = lepszy strzał better shot
27. better offer = lepsza oferta better offer
28. better outcome = lepszy wynik better outcome
29. better bet = lepszy zakład better bet
30. better life = lepsze życie better life
31. better use = lepsze wykorzystanie better use
32. better performance = lepsze wykonanie better performance
34. better word = lepsze słowo better word
35. better price = lepsza cena better price
36. better treatment = lepsze traktowanie better treatment
37. better person = lepsza osoba better person
38. better relation = lepszy związek better relation
39. better balance = lepsza równowaga better balance
41. better service = lepsza usługa better service
42. better sense = lepszy sens better sense
43. better control = lepsza kontrola better control
44. better health = lepsze zdrowie better health
45. better one = lepszy better one
46. better decision = lepsza decyzja better decision
47. better protection = lepsza ochrona better protection
48. better product = lepszy produkt better product
49. better thing = lepsza rzecz better thing
50. better team = lepszy zespół better team
51. better record = lepszy zapis better record
52. better education = dobre kształcenie better education
53. better value = lepsza wartość better value
54. better day = lepszy dzień better day
55. better world = lepszy świat better world
56. better reason = lepszy powód better reason
57. better plan = lepszy plan better plan
58. better rate = lepszy wskaźnik better rate
59. better time = lepszy czas better time
60. better school = lepsza szkoła better school
61. better man = lepszy człowiek better man
62. better system = lepszy system better system
63. better prospect = lepsza perspektywa better prospect
64. better game = lepsza gra better game
65. better information = lepsze informacje better information
66. better picture = wierniejszy obraz better picture
67. better pay = lepsza płaca better pay
68. better grip = lepszy chwyt better grip
69. better training = lepsze szkolenie better training
71. better food = lepsze jedzenie better food
72. better answer = lepsza odpowiedź better answer
73. better experience = lepsze doświadczenie better experience
74. better return = lepszy powrót better return
75. better communication = lepsza komunikacja better communication
76. better name = lepsze imię better name
77. better approach = lepsze podejście better approach
78. better example = lepszy przykład better example
79. better facility = lepszy obiekt better facility
80. better management = lepsze kierownictwo better management
81. better match = lepsza zapałka better match
82. better story = lepsza historia better story
83. better method = lepsza metoda better method
84. better people = lepsi ludzie better people
85. better weapon = lepsza broń better weapon
86. better explanation = lepsze wyjaśnienie better explanation
87. better candidate = lepszy kandydat better candidate
88. better editing = lepsze redagowanie better editing
89. better mood = lepszy nastrój better mood
90. better wage = lepsze zarobki better wage
91. better question = lepsze pytanie better question
92. better light = lepsze światło better light
93. better news = lepsze wiadomości better news
94. better model = lepszy model better model
95. better environment = lepsze środowisko better environment
96. better grade = lepsza klasa better grade
97. better class = lepsza klasa better class
98. better equipment = lepsze wyposażenie better equipment
99. better support = lepsze wsparcie better support
100. better defense = lepsza obrona better defense
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 115
czasownik + better
Kolokacji: 13
feel better • look better • know better • work better • sound better • ...
przysłówek + better
Kolokacji: 18
far better • slightly better • significantly better • somewhat better • considerably better • ...
better + przyimek
Kolokacji: 13
better for • better at • better without • better in • better with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.