"better time" — Słownik kolokacji angielskich

better time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy czas
  1. better przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In better times they could maybe take the company public.

    Podobne kolokacje: