Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"better balance" — Słownik kolokacji angielskich

better balance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepsza równowaga
  1. better przymiotnik + balance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "We get a much better balance of what the city is all about."

  2. balance czasownik + better przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It didn't feel like balancing better; her spine felt as solid as her luncheon custard.