"authority" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

authority rzeczownik

rzeczownik + authority
Kolokacji: 189
Port Authority • Transit Authority • Housing Authority • immigration authority • occupation authority • Exposition Authority • ...
authority + rzeczownik
Kolokacji: 17
authority figure • authority official • Port Authority Bus Terminal • authority area • Port Authority official • ...
authority + czasownik
Kolokacji: 342
authority arrests • authority investigates • authority issues • authority refuses • authority announces • authority seeks • authority says • ...
czasownik + authority
Kolokacji: 158
grant authority • give authority • hold authority • challenge one's authority • use one's authority • undermine one's authority • ...
przymiotnik + authority
Kolokacji: 361
local authority • Palestinian Authority • British authority • federal authority • legal authority • Soviet authority • military authority • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(4) federal, national
Kolokacji: 2
(6) Soviet, Russian
Kolokacji: 2
(9) German, Polish, Prussian
Kolokacji: 3
(10) Chinese, Irish, Taiwanese
Kolokacji: 3
(13) moral, respected, white
Kolokacji: 3
(14) regulatory, repressive
Kolokacji: 2
(16) political, governmental
Kolokacji: 2
(18) municipal, domestic
Kolokacji: 2
(20) ultimate, final, supreme
Kolokacji: 3
(21) Communist, Nazi, fascist
Kolokacji: 3
(22) constitutional, inherent
Kolokacji: 2
1. Mexican authority = Meksykańska władza Mexican authority
2. Colombian authority = Kolumbijczyk władza Colombian authority
3. Brazilian authority = Brazylijczyk władza Brazilian authority
  • An official account of our rescue was drawn up by the Brazilian authorities.
  • The Brazilian authorities tried for five months to - whatever it was they did, we don't really know what they were doing.
  • Put simply, Brazilian authorities are obsessed that the tournament will have a positive, lasting effect on the country.
  • And this weekend's incident was not his first brush with Brazilian authorities.
  • According to Brazilian authorities, the area of new forest burned declined from 1989 to 1991 to 4,250 square miles.
  • Brazilian authorities believe that they must preserve the bones as "important historical evidence," according to one official.
  • When are Brazilian authorities going to investigate the brutal killings?
  • The aircraft was eventually cleared to land by Brazilian authorities.
  • Amnesty denounced what it said was the general failure by the Brazilian authorities to take action.
  • Some of these deficiencies have been addressed by the Brazilian authorities themselves.
4. Chilean authority = Chilijczyk władza Chilean authority
5. Argentine authority = Argentyna władza Argentine authority
6. Peruvian authority = Peruwiańska władza Peruvian authority
7. Venezuelan authority = Wenezuelczyk władza Venezuelan authority
8. Argentinian football authority = Argentyńczyk władza piłkarska Argentinian football authority
9. Bolivian authority = Boliwijska władza Bolivian authority
10. Ecuadorian authority = Ekwadorczyk władza Ecuadorian authority
(31) American, English, Western
Kolokacji: 3
(33) Canadian, child-welfare
Kolokacji: 2
(35) medical, sanitary, veterinary
Kolokacji: 3
(37) competent, equal
Kolokacji: 2
(38) sole, only, single, exclusive
Kolokacji: 4
(40) foremost, best, top
Kolokacji: 3
(41) ecclesiastical, institutional
Kolokacji: 2
(47) law-enforcement, executive
Kolokacji: 2
(50) direct, unilateral
Kolokacji: 2
(52) papal, apostolic, Catholic
Kolokacji: 3
(53) monetary, budgetary
Kolokacji: 2
(55) official, formal, nominal
Kolokacji: 3
(56) temporary, interim
Kolokacji: 2
(57) parental, tribal, paternal
Kolokacji: 3
(58) Swedish, Danish
Kolokacji: 2
(59) sufficient, ample
Kolokacji: 2
(60) different, similar
Kolokacji: 2
(61) Jewish, juvenile
Kolokacji: 2
(62) Croatian, Bosnian
Kolokacji: 2
(63) quiet, calm
Kolokacji: 2
(65) personal, individual
Kolokacji: 2
(66) Atomic, Nuclear, dual
Kolokacji: 3
(68) Muslim, Islamic
Kolokacji: 2
(69) cultural, human, social
Kolokacji: 3
(71) electoral, parliamentary
Kolokacji: 2
(72) rabbinical, rabbinic
Kolokacji: 2
(73) financial, fiscal
Kolokacji: 2
(74) educational, occupational
Kolokacji: 2
(76) unlimited, provisional, vested
Kolokacji: 3
(81) biblical, scriptural
Kolokacji: 2
(82) explicit, express, apparent
Kolokacji: 3
(84) episcopal, diocesan
Kolokacji: 2
(85) Lithuanian, Estonian
Kolokacji: 2
(86) clerical, bureaucratic
Kolokacji: 2
(87) Venetian, metropolitan
Kolokacji: 2
(88) renowned, prominent
Kolokacji: 2
(90) taxing, challenging, brisk
Kolokacji: 3
(91) prescriptive, subordinate
Kolokacji: 2
przyimek + authority
Kolokacji: 24
with authority • of authority • against authority • without authority • between authorities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.