"highway authority" — Słownik kolokacji angielskich

highway authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza drogi publicznej
  1. highway rzeczownik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A highway authority is a name given to a body responsible for the administration of public roads.

powered by  eTutor logo