"Peruvian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Peruvian authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Peruwiańska władza
  1. Peruvian przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An increasing number of visitors are being caught by the Peruvian authorities while trafficking drugs.

powered by  eTutor logo