"authority bans" — Słownik kolokacji angielskich

authority bans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza zabrania
  1. authority rzeczownik + ban czasownik
    Silna kolokacja

    In 2005, the country's religious authority banned the practice of forced marriage.

powered by  eTutor logo