"Brazilian authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Brazylijczyk władza
  1. Brazilian przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    An official account of our rescue was drawn up by the Brazilian authorities.

powered by  eTutor logo