"appoint" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

appoint czasownik

appoint + rzeczownik
Kolokacji: 188
appoint Minister • appoint director • appoint Bishop • appoint commander • appoint Secretary • appoint governor • appoint chairman • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 81
  • In 1616 he was appointed master of the free school at Croydon.
  • He was appointed master in 1785, receiving his master's certificate the following year.
  • After two years he was appointed chapel master at Warsaw.
  • In 1539 he was appointed Master of the Horse for life.
  • He was appointed Master of the Rolls from 1472 to 1479.
  • He was appointed Master of the Rolls the same year.
  • He was appointed Master of the treasury in December 1408.
  • In 1603, Daniel was appointed master of the queen's revels.
  • On leaving school in December 1778, he was immediately appointed assistant master at the same school.
  • He was rewarded for this by being appointed Master of the Mint.
27. appoint mayor = mianuj burmistrza appoint mayor
29. appoint CEO = mianuj CEO appoint CEO
35. appoint executive = mianuj pracownika szczebla kierowniczego appoint executive
36. appoint Chair = mianuj Przewodniczącego appoint Chair
40. appoint rector = mianuj proboszcza appoint rector
42. appoint officials = mianuj urzędników appoint officials
47. appoint United Attorney = ustanów zjednoczonego pełnomocnika appoint United Attorney
48. appoint clerk = mianuj urzędnika appoint clerk
57. power to appoint = władza by wyznaczyć power to appoint
61. appoint conductor = mianuj dyrygenta appoint conductor
62. appoint people = wyznacz ludzi appoint people
64. appoint a panel = powołuj panel appoint a panel
68. appoint men = mianuj ludzi appoint men
72. appoint one's son = wyznaczać czyjś syn appoint one's son
73. appoint priest = mianuj kapłana appoint priest
77. appoint adviser = mianuj doradcę appoint adviser
78. appoint a position = wyznacz pozycję appoint a position
81. appoint advisor = mianuj doradcę appoint advisor
czasownik + appoint
Kolokacji: 12
decide to appoint • appointed as acting • consider appointing • appointed after serving • called to appoint • ...
appoint + przyimek
Kolokacji: 33
appointed by • appointed to • appointed until • appointed under • appointed after • ...
appoint + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 54
newly appointed • later appointed • officially appointed • formally appointed • immediately appointed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.