"appoint editor" — Słownik kolokacji angielskich

appoint editor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mianuj redaktora
  1. appoint czasownik + editor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She was appointed editor of the paper in late 2002.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo