"join as editor" — Słownik kolokacji angielskich

join as editor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dołącz jako redaktor
  1. join czasownik + editor rzeczownik
    Silna kolokacja

    After two years, he joined News2 as the main anchor and managing editor.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo