"appoint commander" — Słownik kolokacji angielskich

appoint commander kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mianuj dowódcę
  1. appoint czasownik + commander rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Four months later he was appointed commander of the 3.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo