"alive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alive przymiotnik

alive + rzeczownik
Kolokacji: 9
alive man • alive people • alive person • alive woman • alive thing • ...
czasownik + alive
Kolokacji: 34
come alive • keep alive • bury alive • burn alive • stay alive • eat alive • feel alive • find alive • leave alive • see alive • take alive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. keep alive = utrzymuj przy życiu keep alive
2. stay alive = przeżyj stay alive
3. feel alive = czuć się pełnym wigoru, czuć\, że się żyje feel alive
4. find alive = uważaj za żywy find alive
5. see alive = widzieć żywy see alive
6. look alive = wyglądaj żywy look alive
7. hope alive = nadzieja żywy hope alive
8. remain alive = pozostawaj przy życiu remain alive
9. boil alive = czyrak żywy boil alive
10. seem alive = wyglądaj na żywy seem alive
11. want alive = chcieć żywy want alive
(3) bury, entomb
Kolokacji: 2
(4) burn, eat, devour, swallow
Kolokacji: 4
(6) return, reappear
Kolokacji: 2
(7) flay, skin
Kolokacji: 2
przysłówek + alive
Kolokacji: 24
barely alive • longer alive • fully alive • truly alive • actually alive • ...
alive + przyimek
Kolokacji: 26
alive after • alive with • alive by • alive in • alive for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.