"hope alive" — Słownik kolokacji angielskich

hope alive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadzieja żywy
  1. hope czasownik + alive przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Those plays helped the Giants keep their season hopes alive.

    Podobne kolokacje:

podobne do "hope alive" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hope alive" po angielsku

powiedzenie

powered by  eTutor logo