"alive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alive przymiotnik

alive + rzeczownik
Kolokacji: 9
alive man • alive people • alive person • alive woman • alive thing • ...
czasownik + alive
Kolokacji: 34
come alive • keep alive • bury alive • burn alive • stay alive • eat alive • feel alive • find alive • leave alive • see alive • take alive • ...
przysłówek + alive
Kolokacji: 24
barely alive • longer alive • fully alive • truly alive • actually alive • ...
alive + przyimek
Kolokacji: 26
alive after • alive with • alive by • alive in • alive for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) after, with, by, in, for, ...
Kolokacji: 13
1. alive with = żywy z alive with
2. alive after = żywy potem alive after
3. alive in = żywy w alive in
4. alive by = żywy przez alive by
5. alive for = żywy dla alive for
6. alive at = żywy przy alive at
7. alive on = żywy na alive on
8. alive to = żywy aby alive to
9. alive from = żywy z alive from
10. alive during = żywy podczas alive during
11. alive through = żywy całkowicie alive through
12. alive until = żywy do czasu gdy alive until
13. alive of = żywy z alive of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.