"leave alive" — Słownik kolokacji angielskich

leave alive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić żywy
  1. leave czasownik + alive przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    No one was left alive from those days, and the art of war had changed a good deal since.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo