"born alive" — Słownik kolokacji angielskich

born alive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urodzony żywy
  1. born czasownik + alive przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    The mother remonstrated84 that the baby might be born alive.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo