"alive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alive przymiotnik

alive + rzeczownik
Kolokacji: 9
alive man • alive people • alive person • alive woman • alive thing • ...
czasownik + alive
Kolokacji: 34
come alive • keep alive • bury alive • burn alive • stay alive • eat alive • feel alive • find alive • leave alive • see alive • take alive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
(3) bury, entomb
Kolokacji: 2
1. bury alive = pogrzebać żywcem, zakopać żywcem bury alive
2. entomb alive = grzebać żywy entomb alive
(4) burn, eat, devour, swallow
Kolokacji: 4
(6) return, reappear
Kolokacji: 2
(7) flay, skin
Kolokacji: 2
przysłówek + alive
Kolokacji: 24
barely alive • longer alive • fully alive • truly alive • actually alive • ...
alive + przyimek
Kolokacji: 26
alive after • alive with • alive by • alive in • alive for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.