"alive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

alive przymiotnik

alive + rzeczownik
Kolokacji: 9
alive man • alive people • alive person • alive woman • alive thing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. alive man = pełny życia człowiek alive man
2. alive people = żywi ludzie alive people
3. alive person = pełna życia osoba alive person
4. alive woman = pełna życia kobieta alive woman
5. alive thing = żywa rzecz alive thing
6. alive creature = pełna życia istota żywa alive creature
7. alive eye = żywe oko alive eye
8. alive body = żywe ciało alive body
9. alive place = pełne życia miejsce alive place
czasownik + alive
Kolokacji: 34
come alive • keep alive • bury alive • burn alive • stay alive • eat alive • feel alive • find alive • leave alive • see alive • take alive • ...
przysłówek + alive
Kolokacji: 24
barely alive • longer alive • fully alive • truly alive • actually alive • ...
alive + przyimek
Kolokacji: 26
alive after • alive with • alive by • alive in • alive for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.